Mitä on tavarantarkastaminen?

HTT-tavarantarkastajat ovat Keskuskauppakamarin valvomia oman alansa asiantuntijoita, joiden toiminnan perustana ovat ammatillinen erityisosaaminen ja puolueettomuus. Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta määrittelee jokaiselle tavarantarkastajalle...

Miksi kannattaa käyttää tavarantarkastajaa?

Tarkastajalta vaaditaan vähintään ammattikorkeakoulutason tutkintoa ja vähintään 10 vuoden kokemusta ammattialueelta, johon hänelle on tavarantarkastuslautakunta myöntänyt tarkastusoikeudet tai johon hän on osoittanut lautakunnalle muutoin pätevyytensä....

Mikä on tavarantarkastuksen hinta ja mistä kustannukset koostuvat?

Tarkastus on tuntiveloitusperustainen. Tuntihinta ja arvioitu kokonaistuntimäärä ilmoitetaan tarkastuksesta sovittaessa. Tarkastuksesta veloitetaan siihen käytetty aika, joka sisältää mm. Ennen tarkastusta: tehtäväsisällön laadinta ja muotoilu asiakkaan kanssa,...

Kuka voi tilata tavarantarkastuksen ja millainen sopimus on?

Tavarantarkastuksen voi tilata kuka tahansa tilanteeseen liittyvistä osapuolista. Sopimus tehdään tilaajan kanssa, kun tarkastajalla on käytettävissään riittävä määrä alkutietoa, jotta tarkastuksen sisältö voidaan varmistaa. Sopimusvaiheessa sovitaan varsinaisesta...

Miten tavarantarkastus etenee käytännössä?

Ohjesäännön valtuuttamana tavarantarkastaja ohjaa ja johtaa koko tarkastusprosessia. Tarkastaja sopii tilaajan kanssa tarkastuksen sisällön ja alustavan ajankohdan, sovittelee ajankohdan muille osapuolille, lähettää näille kirjalliset kutsut, pitää tarkastuksen ja...