HTT-tavarantarkastajat ovat Keskuskauppakamarin valvomia oman alansa asiantuntijoita, joiden toiminnan perustana ovat ammatillinen erityisosaaminen ja puolueettomuus. Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta määrittelee jokaiselle tavarantarkastajalle erityisalueen, jolla tarkastuksia voi suorittaa.

Tarkastuksen toimeksiantajana voi olla esimerkiksi yksityishenkilö, viranomainen tai yritys. Toimeksiantaja ja tavarantarkastaja sopivat etukäteen tavarantarkastuksen sisällöstä ja tarkastustilaisuuden ajankohdasta. Tarkastustilaisuuteen kutsutaan paikalle asian välittömät osapuolet, joilla on mahdollisuus toimittaa tavarantarkastajan käyttöön tarpeelliseksi katsomiaan asiakirjoja ja kertoa oma näkemyksensä kyseisestä asiasta. Tarkastuksen lopputuloksena tavarantarkastaja antaa tilaajalle asiantuntijan näkemyksensä, eli tarkastuskertomuksen, joka sisältää perustelut näkemyksiin.