Tarkastus on tuntiveloitusperustainen. Tuntihinta ja arvioitu kokonaistuntimäärä ilmoitetaan tarkastuksesta sovittaessa.

Tarkastuksesta veloitetaan siihen käytetty aika, joka sisältää mm.

  • Ennen tarkastusta: tehtäväsisällön laadinta ja muotoilu asiakkaan kanssa, tarkastuskutsut osapuolille, asiakirjojen läpikäyminen ja muu tarvittava yhteydenpito.
  • Matkakulut.
  • Tarkastus matka-aikoineen.
  • Kertomuksen laadinta, liiteaineistojen käsittely, kertomuksen tallentaminen ja käsittely kauppakamarin järjestelmässä.
  • Muut asianmukaiset kulut, kuten esim. alan ohjeiden ja määräysten läpikäyminen kyseiltä osin.
  • Arvonlisävero (24%).
  • Keskuskauppakamarin kuluosuus 10 % tarkastuspalkkiosta (Max 300€).

Tarkastuksen kustannuksiin ei vaikuta tarkastettavan asian tai palvelun taloudellinen arvo tai kohteen jokin muu merkitys tarkastusta pyytäneelle.