Puu­tuotteiden ja puu­rakentamisen tarkastukset

Erityisosaamista vaativa tavarantarkastus selvittää suurten puurakennusten ja tehdasvalmistuotteiden teknisen oikeellisuuden tai puutteet. Myös muun puurakentamisen ja puutuotteiden tarkastukset.

Puurakentamisen nopean kasvun ja moninaisten puutuote-elementtien käytön voimakkaasti lisääntyessä ovat myös virheet puurakentamisessa kasvaneet.

Puurakentaminen saatetaan virheellisesti ymmärtää helpoksi rakentamiseksi, mutta asia on itse asiassa päinvastoin. Puurakentamisessa yhdistyvät kolme komponenttia – puu, liima tai ruuvi/vaarna ja teräs – mikä tekee kokonaisuudesta teknisesti moniulotteisen.

Puutuotteiden tai puurakentamisen tavarantarkastusta harkittaessa seuraavat kysymykset voivat helpottaa sen tarpeellisuuden arviointia:

 • onko tarkastettavassa asiassa mielestänne virhe tai vaurio?
 • onko rakenne mielestänne tehty hyvän rakennustavan mukaisesti?
 • ovatko korjauskustannukset mielestänne kohtuulliset?
 • poikkeaako rakennustyö suunnitelmasta?

Keskustelu tilanteesta tavarantarkastajan kanssa auttaa selvittämään, voisiko tarkastus olla oikea toimenpide.

Tavarantarkastukset puurakentamisen elinkaaressa

Puurakentamiseen liittyvät tavarantarkastukset ovat usein tarpeellisia jo rakennusvaiheen aikana ilmenneiden rakennusteknisten puutteiden tai virheiden selvittämisessä. Tarkastukset kohdistuvat tyypillisesti myös rakennuksen käyttöönoton jälkeen takuu- tai vastuuajan aikana ilmenneisiin puutteisiin tai virheisiin.

Tyypilliset puurakentamisen ja puutuotteiden tekniset ongelmat, joihin tavarantarkastajaa käytetään

Puurakentamiseen tai puutuotteisiin liittyvä materiaalivirhe, rakennusvirhe, työvirhe, kustannuksen ylittyminen tai mikä vain tekninen ongelma johtaa tyypillisesti tavarantarkastajan yhteydenottoon.

Puurakentamisen ongelmatilanteet voivat olla hyvin moniulotteisia. Keskustelu tilanteesta tavarantarkastajan kanssa auttaa selvittämään, millainen tarkastus on oikea toimenpide.

Puutuotteet

Puutuotteiden tavarantarkastus vaatii erityisosaamista esimerkiksi suurempien puuosien liimattavuuden vuoksi, teräsosien sovittamisessa puutuotteisiin ja ennen kaikkea puun käyttäytymisestä erilaisissa olosuhteissa. Puu elää ja halkeilee tasapainokosteuden muuttuessa ja homehtuu tai lahoaa tietyissä olosuhteissa. Puutuotteita ja niiden käsittelytapoja on monenlaisia ja eri puutuotteet käyttäytyvät eri tavoin rakennuksissa.

Esimerkkejä tyypillisistä puutuotteiden tavarantarkastuksista:

 • Sahatavaran oksaisuus tai mutkaisuus
 • Höylätyn puun oksaisuus tai pinnan heikko laatu
 • Liimapuun tai LVL-viilupuun virheet
 • Puupohjaisten lämmöneristeiden toiminnalliset virheet
 • Lämpökäsitellyn puun ongelmat
 • Kyllästetyn puun ongelmat (esim. Kestopuu)
 • CLT-liimalevyjen halkeamat ja muut ongelmat
 • Hirsirakenteiden, hirsitalojen ja hirsiseinien työvirheet
 • Puun homeongelmat, lahovauriot, kuivauksen ja työstön virheet.

Puutuotteet voivat tarkastuksessa olla esimerkiksi suuressa erässä vielä paikoilleen asentamatta, mutta myös paikoilleen asennettuna tai eri tavoin toisiinsa kiinnitettyinä.

Puurakentaminen

Suurten rakennusten ja tehdasvalmistuotteisiin perustuva puurakentaminen on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Puurakenteisten koulujen, toimistorakennusten ja yhä korkeampien kerrostalojen rakentamisen yleistyminen vaatii erityisosaamista tavarantarkastamisessa suuriin rakenteisiin liittyen.

Esimerkkejä tyypillisistä puurakentamisen tai puurakentamisen tuoteosien tavarantarkastuksista:

 • Puisten tilaelementtien liitokset, lujuudet, mittavirheet
 • Puurakenteisten kattoelementtien tuuletusvirheet, kiinnitysvirheet ja jäykistysongelmat
 • Puurakenteisten rakennusten runkojen liitoskohtien virheet
 • CLT-runkoisten talojen ongelmat
 • Pilari-palkkijärjestelmien virheet
 • Seinäelementtien laatuvirheet, mittavirheet ja asennusvirheet
 • Puutyöstöjen mittavirheet ja työvirheet sekä teräsosien mittavirheet
 • Puuelementtien mittavirheet (leveys, korkeus, pituus) tai niissä olevien muiden tuotteiden ongelmat
 • Puuliitosten ruuvausongelmat, liimausongelmat ja liitosvirheet
 • Puun suojaamisen puutteellisuus.

Tarkastuskertomuksen sisältö

Tarkastustoimeksiannon sisältö on täsmällinen ja yksilöity, jotta tarkastus kohdistuu oikeisiin, tilaajan valitsemiin teknisiin seikkoihin. Se laaditaan tarkastuksen tilaajan kanssa yhdessä ja tilaaja hyväksyy aina tarkastuksen sisällön.

Tarkastuskertomus noudattaa tiettyä rakennetta. Siinä esitellään tarkastuksen osapuolten toimittamat esitiedot sekä tarkastuksen suorittamistapa menetelmineen ja välineineen. Tarkastuskertomuksessa todetaan tekniset havainnot, sekä mahdollisten korjausten tarpeellisuus, niiden kiireellisyys sekä lisävaurioitumisen riskit. Tarkastussisältöön kuuluu myös virheen tai vahingon todennäköisen syyn arviointi sekä virheen syntyajankohta.

Tavarantarkastajan salassapitovelvollisuuden vuoksi tarkkoja, todellisia tarkastussisältöjä tai kohteita ei ole mahdollista jakaa. Suuntaa-antavana esimerkkinä tavarantarkastuksen suorittamistavasta tarkastussisältö voisi sisältää seuraavanlaisen kuvauksen:

“Liimapuurakenteisten kattokannattajien puu- ja teräsliitosten halkeamakohtien suunnitelmanmukaisuuden ja hyvän rakennustavan mukaisuuden tarkastaminen. Työtä verrataan suunnitelmiin, alan määräyksiin, RIL:n ohjeisiin ja RYL-ohjeisiin. Lisäksi tehdään liimapuukannattajille ja rakennuksen kokonaisjäykistykselle lujuuslaskelmat”.

Kehotukset toimenpiteisiin

Tavarantarkastaja voi mahdollisesti kehottaa toimenpiteisiin, mikäli puurakentamisessa tai siihen liittyvissä puutuotteissa on selvästi kiireellisesti syytä tehdä korjauksia esimerkiksi lisävaurioitumisriskin johdosta. Mikäli tarkastaja havaitsee tarkastuksen perusteella rakennuksen käyttäjien turvallisuuden tai terveyden olevan vaarassa, voi tarkastaja tilanteen arvioiden olla jopa velvollinen lausunnossaan tai jo tarkastuksessa asiasta kertomaan.

Miten tarkastus tilataan, kuinka nopeasti sen saa ja mitä se maksaa?

Ole yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse (katso tilausohjeet alta) ja kerro tarkemmin mahdollisesta rakennusvirheestä, ongelmatilanteesta, riidasta tai muusta rakentamiseen liittyvästä puutteesta. Annan lisäohjeita, mikäli haluat edetä asiassa.

Yleensä tarkastus pidetään mahdollisimman pian ja asiaa pitkittämättä. On kuitenkin huomioitava, että muut osapuolet tarvitsevat ohjesäännön mukaan vähintään viikon aikaa valmistautua tarkastukseen. Tarkastussisältö ilmoitetaan muille osapuolille viimeistään kutsuissa.

Tarkastuksen tuntihinta ilmoitetaan ja kokonaistuntimäärä arvioidaan ennen tarkastusta. Kokonaisarvio tavarantarkastukseen käytettävästä ajasta ja tuntihinnasta kirjataan aina sopimukseen. Tarkkaa kokonaistuntimäärää ei voida arvioida ennen tarkastussisällön sopimista. Turhien tuntimäärien välttämiseksi tarkastussisältö määritellään tarkoin jo sopimukseen ja näin tarkastetaan ainoastaan ne kohteet, jotka asiakas haluaa tarkastettavan.

Tavarantarkastuksen tilausohjeet

Tapa 1 - Puhelimitse

Ole yhteydessä puhelimitse. Kerro millainen tilanne on kyseessä.

Annan lisäohjeistusta, mikäli haluat että edistän asiaa. Mikäli et tavoita minua, soitan takaisin mahdollisimman pian. Yleensä saman päivän aikana

Tapa 2 - Sähköpostitse

Ole yhteydessä sähköpostitse. Kerro tilanteesta lyhyesti. Esitä ongelmakohdat esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla.

Ilmoita myös, mihin haluat mahdollisen tarkastuksen kohdentuvan. Mikäli mahdollista, voit lisätä viestiin tarvittavia sopimuksia, kauppakirjoja, valokuvia ongelmasta tai virheestä ja rakennuspiirustuksia.

Tavarantarkastus tuo puolueettoman teknisen näkemyksen haastaviin tilanteisiin

Ole yhteydessä ja kerro tilanteestasi. Tutustun tapaukseenne luottamuksella ja aidosti kiinnostuneena.