Pien-, rivi- ja kerrostalojen sekä loma-asuntojen tarkastukset

Minkä tahansa teknisen asian puolueeton selvitys, kuten esimerkiksi työ-, suunnittelu- tai materiaalivirhettä, puutetta tai poikkeamaa tai kustannusten ylittymistä koskevat näkemyserot. Tarkastussisältö sovitaan tapauskohtaisesti. .

Pientalojen, rivitalojen ja kerrostalojen, sekä loma-asuntojen rakennustekniset haasteet ovat kirjavia.

Uudisrakennusten rakennusvaiheessa, asumisen aikana tai myöhemmässä korjausvaiheessa tapahtuneet virheet saattavat yllättää. Rakentamista tai korjausta on saatettu tehdä esimerkiksi suunnitelmasta poikkeavasti, vastoin materiaalivalmistajan ohjeita tai jopa väärillä materiaaleilla.

Pientalon, rivitalon, kerrostalon tai loma-asunnon tavarantarkastusta harkittaessa seuraavat kysymykset voivat helpottaa sen tarpeellisuuden arviointia:

 • onko tarkastettavassa asiassa mielestänne virhe tai vaurio?
 • onko rakenne mielestänne tehty hyvän rakennustavan mukaisesti?
 • onko korjauskustannukset mielestänne kohtuulliset?
 • poikkeaako rakennustyö suunnitelmasta?

Keskustelu tilanteesta tavarantarkastajan kanssa auttaa selvittämään, voisiko tarkastus olla oikea toimenpide.

Tavarantarkastukset rakennusten elinkaaressa

Omakotitaloissa, rivitaloissa ja kerrostaloissa tarkastukset kohdistuvat usein uuden tai korjattavan rakennuksen tai rakenteen rakennusvaiheiden, asumisen ensimmäisten vuosien, sekä mahdolliseen takuu- tai vastuuajan aikana ilmenneisiin rakennusteknisiin puutteisiin tai virheisiin.

Kiinteistökauppojen jälkeiset tarkastukset ajoittuvat pääasiallisesti viiden vuoden sisään kaupasta, johtuen Suomen lain Maakaaressa mainittuun kiinteistön 17§ laatuvirheen, 18§ vallintavirheen ja 19§ oikeudellisen virheen määräaikaan.

Huoneistokauppojen tarkastukset ajoittuvat pääasiassa kahden vuoden sisään kaupasta, johtuen asuntokauppalain määrittelemän kahden vuoden määräaikaan piilevän virheen vastuusta.

Uudisrakentamisessa tarkastukset ajoittuvat useimmiten asumisen ensimmäisiin vuosiin tai 1-2 vuoden takuuajan sisään tai ennen 10-vuotisvastuuajan päättymistä.

Tavarantarkastaja ei ota kantaa juridisiin seikkoihin, kuten ei myöskään tuomaroi, konsultoi tai anna viranomaismääräyksiä.

Tyypilliset rakennustekniset ongelmat, joihin tavarantarkastajaa käytetään

Rakennusvirhe, työvirhe, kustannuksen ylittyminen tai mikä vain tekninen ongelma johtaa tyypillisesti tavarantarkastajan yhteydenottoon.

Alla muutamia esimerkkejä tyypillisistä yhteydenottovaiheista:

 • Omakotitalon rakennuttaja on todennut talon ulkovuorilaudoituksen tuuletuksen ja laudoituksen laadun olevan osittain puutteellinen
 • Kattotiilet mutkittelevat ja eivät ole kaikilta osin ruoteiden päällä
 • Yläpohjan lämmöneriste ei ole asennettu asianmukaisesti
 • Parvekkeen vedeneristys vuotaa
 • Makuuhuoneen lattiat ja sisäportaat ovat painuneet
 • Puu-ulkoverhouksessa on reikiä ja paljon oksia
 • Sisäseinät halkeilevat sieltä täältä
 • Vesikaton aluskate on asennettu epämääräisesti
 • Talo painunut ja perustus halkeillut
 • Elementtien liitoskohdat epätasaisia
 • Perustus kaatui ja havaittiin että raudoituksia puuttuu
 • Yläpohjan tuuletusrako pieni ja yläpohja selvästi jonkin kasvuston peittämää, epäillään hometta
 • Asuntokaupan jälkeen aloitetussa pesuhuoneen remontissa havaittiin vesieristeen puuttuminen
 • Makuuhuoneen lattia kostea tai jopa märkä
 • Terassin laudoituksen pintakäsittely ja laudoitus halkeilee, vaikka talo on uusi
 • Uudet ruuvit ruostuvat terassilla, lautojen välit miten sattuu
 • Vesikaton uusi pintakäsittely kuplii
 • Parvekelasit vuotavat
 • Uusista ikkunoista tulee vettä sisälle
 • Rossipohja painunut ja muutoinkin homeessa
 • Jääpuikkoja roikkuu joka kevät räystäältä, vaikka talo on uusi
 • Seinä märkä, rakenne tehty eri tavoin kuin suunnitelmissa
 • Kostean tilan kalusteiden maalit irtoilevat uusissa kalusteissa
 • Laatoissa isoja värieroja, vesi ei valu lattiakaivoon, laattasaumat tummuvat
 • Lattiakaadot miten sattuu
 • Nurkasta tulee kylmää
 • Parketti narisee
 • Rappaus epätasainen, rappaus halkeilee, rappaus tummuu
 • Paneelit eivät ole pontissa
 • Perustukset märät
 • Vesikatto vuotaa aina myrskyllä tai kovalla tuulella.
 • Peltikatossa lommoja ja läpättää tuulella, maali irtoilee
 • Laatat irtoilevat seinästä, osa kopoja
 • Kellarin seinästä tulee vettä keväällä

Yllä mainitut ovat vain esimerkkejä tilanteista, joihin tavarantarkastajan asiakas etsii apua mahdolliseen rakennusvirheeseen tai muuhun ongelmaan.

Tarkastuskertomuksen sisältö

Tarkastustoimeksiannon sisältö on täsmällinen ja yksilöity, jotta tarkastus kohdistuu oikeisiin, tilaajan valitsemiin teknisiin seikkoihin. Se laaditaan tarkastuksen tilaajan kanssa yhdessä ja tilaaja hyväksyy aina tarkastuksen sisällön.

Tarkastuskertomus noudattaa tiettyä rakennetta. Siinä esitellään tarkastuksen osapuolten toimittamat esitiedot sekä tarkastuksen suorittamistapa menetelmineen ja välineineen. Tarkastuskertomuksessa todetaan tekniset havainnot, sekä mahdollisten korjausten tarpeellisuus, niiden kiireellisyys sekä lisävaurioitumisen riskit. Tarkastussisältöön kuuluu myös virheen tai vahingon todennäköisen syyn arviointi sekä virheen syntyajankohta.

Tavarantarkastajan salassapitovelvollisuuden vuoksi tarkkoja, todellisia tarkastussisältöjä tai kohteita ei ole mahdollista jakaa. Suuntaa-antavana esimerkkinä tavarantarkastuksen suorittamistavasta tarkastussisältö voisi sisältää seuraavanlaisen kuvauksen:

”Pesuhuoneen vedeneristyksen hyvän rakennustavan mukaisuuden tarkastaminen muutamasta kohdasta rakennetta avaten. Työtä verrataan valmistajan ohjeisiin, alan määräyksiin ja muihin yleisesti hyväksyttyihin alan ohjeisiin”.

Kehotukset toimenpiteisiin

Tavarantarkastaja voi mahdollisesti kehottaa toimenpiteisiin, mikäli omakotitalo-, rivitalo-, kerrostalo- tai loma-asunnoissa on selvästi kiireellisesti syytä tehdä korjauksia esimerkiksi lisävaurioitumisriskin johdosta. Mikäli tarkastaja havaitsee tarkastuksen perusteella rakennuksen käyttäjien turvallisuuden tai terveyden olevan vaarassa, voi tarkastaja tilanteen arvioiden olla jopa velvollinen lausunnossaan tai jo tarkastuksessa asiasta kertomaan.

Miten tarkastus tilataan, kuinka nopeasti sen saa ja mitä se maksaa?

Ole yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse (katso tilausohjeet alta) ja kerro tarkemmin mahdollisesta rakennusvirheestä, ongelmatilanteesta, riidasta tai muusta rakentamiseen liittyvästä puutteesta. Annan lisäohjeita, mikäli haluat edetä asiassa.

Yleensä tarkastus pidetään mahdollisimman pian ja asiaa pitkittämättä. On kuitenkin huomioitava, että muut osapuolet tarvitsevat ohjesäännön mukaan vähintään viikon aikaa valmistautua tarkastukseen. Tarkastussisältö ilmoitetaan muille osapuolille viimeistään kutsuissa.

Tarkastuksen tuntihinta ilmoitetaan ja kokonaistuntimäärä arvioidaan ennen tarkastusta. Kokonaisarvio tavarantarkastukseen käytettävästä ajasta ja tuntihinnasta kirjataan aina sopimukseen. Tarkkaa kokonaistuntimäärää ei voida arvioida ennen tarkastussisällön sopimista. Turhien tuntimäärien välttämiseksi tarkastussisältö määritellään tarkoin jo sopimukseen ja näin tarkastetaan ainoastaan ne kohteet, jotka asiakas haluaa tarkastettavan.

Tavarantarkastuksen tilausohjeet

Tapa 1 - Puhelimitse

Ole yhteydessä puhelimitse. Kerro millainen tilanne on kyseessä.

Annan lisäohjeistusta, mikäli haluat että edistän asiaa. Mikäli et tavoita minua, soitan takaisin mahdollisimman pian. Yleensä saman päivän aikana

Tapa 2 - Sähköpostitse

Ole yhteydessä sähköpostitse. Kerro tilanteesta lyhyesti. Esitä ongelmakohdat esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla.

Ilmoita myös, mihin haluat mahdollisen tarkastuksen kohdentuvan. Mikäli mahdollista, voit lisätä viestiin tarvittavia sopimuksia, kauppakirjoja, valokuvia ongelmasta tai virheestä ja rakennuspiirustuksia.

Tavarantarkastus tuo puolueettoman teknisen näkemyksen haastaviin tilanteisiin

Ole yhteydessä ja kerro tilanteestasi. Tutustun tapaukseenne luottamuksella ja aidosti kiinnostuneena.