Ohjesäännön valtuuttamana tavarantarkastaja ohjaa ja johtaa koko tarkastusprosessia. Tarkastaja sopii tilaajan kanssa tarkastuksen sisällön ja alustavan ajankohdan, sovittelee ajankohdan muille osapuolille, lähettää näille kirjalliset kutsut, pitää tarkastuksen ja laatii tarkastuskertomuksen.