Toimisto- ja liikerakennusten, julkisten ja liikuntarakennusten tarkastukset

Suurempien rakennusten tarkastukset selvittävät tekniset asiat puolueettomasti, joko laajasti tai rajatusti tilanteen mukaan. Tarkastuksen kohde voi olla esimerkiksi suunnitelmanmukaisuuden tarkastus, työvirhe tai materiaalipuute.

Suurissa rakennushankkeissa on hyvin tyypillistä ja yleistäkin, että tavarantarkastajaan yhteyttä otettaessa osapuolten teknisen näkemykset asiasta ovat hyvin erilaiset ja tilanne on ajautunut umpikujaan.

Tavarantarkastuskertomuksen tekniset yksityiskohdat auttavat usein selvittämään tilanteen. Osapuolet saavat sen pohjalta uuden järkevämmän neuvottelutilanteen, eikä asiaa enää kannata viedä oikeuteen korkean riskin vuoksi.

Toimistorakennuksen, liikerakennusten, julkisten rakennusten tai liikuntarakennusten tavarantarkastusta harkittaessa seuraavat kysymykset voivat helpottaa sen tarpeellisuuden arviointia:

 • onko tarkastettavassa asiassa mielestänne virhe tai vaurio?
 • onko rakenne mielestänne tehty hyvän rakennustavan mukaisesti?
 • poikkeaako rakennustyö suunnitelmasta?

Suurissa kohteissa, kuten koulut, toimistorakennukset ja liiketilat, tarkastuksen tilaajana on usein pääurakkaa suorittava rakennusliike, rakennusliikkeen alihankkija, rakennuttaja tai rakennusvalvoja. Keskustelu tilanteesta tavarantarkastajan kanssa auttaa selvittämään, voisiko tarkastus olla oikea toimenpide.

Tavarantarkastukset suurten rakennusten elinkaaressa

Suurin rakennuksiin liittyvät tavarantarkastukset ovat usein tarpeellisia jo rakennusvaiheen aikana ilmenneiden rakennusteknisten puutteiden tai virheiden selvittämisessä. Tarkastukset kohdistuvat tyypillisesti myös rakennuksen käyttöönoton jälkeen takuu- tai vastuuajan aikana ilmenneisiin puutteisiin tai virheisiin.

Tyypilliset toimisto- ja liikerakennusten, julkisten ja liikuntarakennusten ongelmat, joihin tavarantarkastajaa käytetään

Suurempiin rakennushankkeisiin liittyvä rakennusvirhe, työvirhe tai mikä vain tekninen ongelma johtaa tyypillisesti tavarantarkastajan yhteydenottoon.

Alla muutamia esimerkkejä tyypillisistä yhteydenottovaiheista:

 • Rakennuksen rakennuttaja on todennut talon yläpohjan ja räystäiden tuuletuksessa puutteita
 • Kattorakenne vuotaa
 • Lämmöneristeissä vuotoja ja niitä ei ole asennettu asianmukaisesti
 • Vedeneristys vuotaa parvekkeella
 • Rappaus on epätasainen, siitä irtoaa paloja, siinä esiintyy halkeamia tai se tummuu
 • Sisäseinissä on halkeamia
 • Vesikaton aluskate on asennettu epämääräisesti
 • Talo on painunut ja perustus halkeillut
 • Elementtien liitoskohdat ovat epätasaisia ja saumat tehty epäsiististi ja ne päästävät vettä
 • Vesieriste vuotaa pesuhuonetiloissa
 • Terassin laudoituksen pintakäsittely ja laudoitus halkeilee uudessa talossa
 • Uudet ruuvit ruostuvat terassilla, lautojen välit miten sattuu
 • Vesikaton uusi pintakäsittely kuplii
 • Parvekelasit vuotavat
 • Ikkunoista tulee vettä sisälle, ikkunat huurtuvat
 • Seinä märkä, rakenne tehty eri tavoin kuin suunnitelmissa
 • Kostean tilan kalusteiden maalit irtoilevat uusissa kalusteissa
 • Laatoissa isoja värieroja ja laattasaumat tummuvat
 • Lattiakaadot pesuhuonetiloissa ovat riittämättömät
 • Nurkasta tulee kylmää
 • Parketti narisee
 • Paneelit eivät ole pontissa
 • Perustukset ovat märät ja kellariin tulee vettä
 • Vesikatto vuotaa aina myrskyllä tai kovalla tuulella
 • Laatat irtoilevat seinästä, osa kopoja
 • Kellarin seinästä tulee vettä keväällä

Tarkastuskertomuksen sisältö

Tarkastustoimeksiannon sisältö on täsmällinen ja yksilöity, jotta tarkastus kohdistuu oikeisiin, tilaajan valitsemiin teknisiin seikkoihin. Se laaditaan tarkastuksen tilaajan kanssa yhdessä ja tilaaja hyväksyy aina tarkastuksen sisällön.

Suurissa kohteissa erilaisia tarkastussisältökohtia voi olla useita. Siksi tarkastussisällöllisesti on tärkeää yksilöidä jokainen tarkastettava asia erikseen, sekä luetteloida tarkastukseen valitut osa-alueet rajatusti, alla olevan esimerkin mukaan.

 1. tarkastetaan 1-kerroksen 65 m²:n liiketilan tasoite sekä seinä- ja kattomaalauksien hyvän rakennustavan mukaisuuden tarkastaminen
 2. tarkastetaan huoneiston x, huoneiston xx ja huoneiston xxx olohuoneen lattiaparkettien suoruus ja tasaisuus
 3. tarkastetaan 1. kerroksen 1500 m² liiketilan lattian tasaisuuden ja kaltevuuden sekä esteettisyyden hyvän rakennustavan mukaisuus.

Suurissa kohteissa alihankintaketjut voivat olla pitkiäkin ja tarkastukseen kutsuttavia osapuolia paljon. Kaikille osapuolille ilmoitetaan kutsun yhteydessä, mitä tarkastuksessa tarkastetaan. Tällöin osapuolet tietävät valmistautua tarkastukseen ennakolta oikealla tavalla ja sekä tietävät, että muihin asioihin ei oteta kantaa tavarantarkastuksessa.

Tarkastaja voi käyttää tarkastuksessa halutessaan myös ulkopuolista, johonkin tiettyyn seikkaan erikoistuvaa asiantuntemusta. Muun muassa kustannusten vuoksi tästä luonnollisesti sovitaan erikseen tarkastuksen tilaajan kanssa.

Tarkastuskertomus noudattaa tiettyä rakennetta. Siinä esitellään tarkastuksen osapuolten toimittamat esitiedot sekä tarkastuksen suorittamistapa menetelmineen ja välineineen. Tarkastuskertomuksessa todetaan tekniset havainnot, sekä mahdollisten korjausten tarpeellisuus, niiden kiireellisyys sekä lisävaurioitumisen riskit. Tarkastussisältöön kuuluu myös virheen tai vahingon todennäköisen syyn arviointi sekä virheen syntyajankohta.

Mikäli asia sattuisi vielä etenemään käräjäoikeuteen, voi tavarantarkastajan kanssa sopia todistamisesta asiassa. Oikeudet antavat yleensä puolueettomalle, asiaa tuntevalle asiantuntijatodistajalle tuomiossa suurta painoarvoa.

Kehotukset toimenpiteisiin

Tavarantarkastaja voi mahdollisesti kehottaa toimenpiteisiin, mikäli rakenteissa on selvästi kiireellisesti syytä tehdä korjauksia esimerkiksi lisävaurioitumisriskin johdosta. Mikäli tarkastaja havaitsee tarkastuksen perusteella rakennuksen käyttäjien turvallisuuden tai terveyden olevan vaarassa, voi tarkastaja tilanteen arvioiden olla jopa velvollinen lausunnossaan asiasta kertomaan.

Miten tavarantarkastus tilataan, kuinka nopeasti sen saa ja mitä se maksaa?

Ole yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse (katso tilausohjeet alta) ja kerro tarkemmin mahdollisesta rakennusvirheestä, ongelmatilanteesta, riidasta tai muusta rakentamiseen liittyvästä puutteesta. Annan lisäohjeita, mikäli haluat edetä asiassa.

Yleensä tarkastus pidetään mahdollisimman pian ja asiaa pitkittämättä. On kuitenkin huomioitava, että muut osapuolet tarvitsevat ohjesäännön mukaan vähintään viikon aikaa valmistautua tarkastukseen. Tarkastussisältö ilmoitetaan muille osapuolille viimeistään kutsuissa.

Tarkastuksen tuntihinta ilmoitetaan ja kokonaistuntimäärä arvioidaan ennen tarkastusta. Kokonaisarvio tavarantarkastukseen käytettävästä ajasta ja tuntihinnasta kirjataan aina sopimukseen. Tarkkaa kokonaistuntimäärää ei voida arvioida ennen tarkastussisällön sopimista. Turhien tuntimäärien välttämiseksi tarkastussisältö määritellään tarkoin jo sopimukseen ja näin tarkastetaan ainoastaan ne kohteet, jotka asiakas haluaa tarkastettavan.

Tavarantarkastuksen tilausohjeet

Tapa 1 - Puhelimitse

Ole yhteydessä puhelimitse. Kerro millainen tilanne on kyseessä.

Annan lisäohjeistusta, mikäli haluat että edistän asiaa. Mikäli et tavoita minua, soitan takaisin mahdollisimman pian. Yleensä saman päivän aikana

Tapa 2 - Sähköpostitse

Ole yhteydessä sähköpostitse. Kerro tilanteesta lyhyesti. Esitä ongelmakohdat esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla.

Ilmoita myös, mihin haluat mahdollisen tarkastuksen kohdentuvan. Mikäli mahdollista, voit lisätä viestiin tarvittavia sopimuksia, kauppakirjoja, valokuvia ongelmasta tai virheestä ja rakennuspiirustuksia.

Tavarantarkastus tuo puolueettoman teknisen näkemyksen haastaviin tilanteisiin

Ole yhteydessä ja kerro tilanteestasi. Tutustun tapaukseenne luottamuksella ja aidosti kiinnostuneena.