Tavaran­tarkastus

Yleistä tavaran­tarkastuksesta

Tavarantarkastaja selvittää sovitun rakennusteknisen asian puolestasi

Vaikuttaako siltä, että kohteessa on rakennusvirhe, vaurio tai muu poikkeama? Onko rakennussuunnitelmasta poikettu? Onko tuotteen laatu asianmukainen?

Haastavia tilanteita, joihin tavarantarkastajan tekninen asiantuntijanäkemys tuo tarpeellisen, puolueettoman arvion, on lukuisia. Tästä löydät kysymyksiä ja vastauksia, jotka kertovat tarkemmin tavarantarkastajan palveluista ja niiden hyödyistä erilaisissa tilanteissa.

Pien-, rivi- ja kerrostalojen sekä loma-asuntojen tarkastukset

Minkä tahansa teknisen asian puolueeton selvitys, kuten esimerkiksi työ-, suunnittelu- tai materiaalivirhettä, puutetta tai poikkeamaa tai kustannusten ylittymistä koskevat näkemyserot. Tarkastussisältö sovitaan tapauskohtaisesti.

Toimisto-­ ja liikerakennusten, julkisten ja liikuntarakennusten tarkastukset

Suurempien rakennusten tarkastukset selvittävät tekniset asiat puolueettomasti, joko laajasti tai rajatusti tilanteen mukaan. Tarkastuksen kohde voi olla esimerkiksi suunnitelmanmukaisuuden tarkastus, työvirhe tai materiaalipuute.

Puutuotteiden ja puurakentamisen tarkastukset

Erityisosaamista vaativa tavarantarkastus selvittää suurten puurakennusten ja tehdasvalmistuotteiden teknisen oikeellisuuden tai puutteet. Myös muun puurakentamisen ja puutuotteiden tarkastukset.

Tavarantarkastus tuo puolueettoman teknisen näkemyksen haastaviin tilanteisiin

Ole yhteydessä ja kerro tilanteestasi. Tutustun tapaukseenne luottamuksella ja aidosti kiinnostuneena.